Download citation

Discrete Motion Prediction Based on EMG Signals

JNWPU, 37 3 (2019) 509-514
DOI: https://doi.org/10.1051/jnwpu/20193730509