Editorial board

Editor-in-chief

ZHANG Weihong, Northwestern Polytechnical University, China

Associate Editors-in-Chief

LI Xuelong, Northwestern Polytechnical University, China

YU Zhiwen, Northwestern Polytechnical University, China

ZHU Jihong, Northwestern Polytechnical University, China

SUO Tao, Northwestern Polytechnical University, China

WU Xiaogeng, Northwestern Polytechnical University, China

Commitee Members

MA Xiaoxing, Nanjing University, China

WANG Ling, Northwestern Polytechnical University, China

WANG Haipeng, Northwestern Polytechnical University, China

WANG Bo, Dalian University of Technology, China

WANG Zhen, Northwestern Polytechnical University, China

KONG Jie, Northwestern Polytechnical University, China

NING Xin, Northwestern Polytechnical University, China

ZHU Zhangming, Xidian University, China

XU Yingjie, Northwestern Polytechnical University, China

LI Fengwei, Northwestern Polytechnical University, China

LI Zhen, Northwestern Polytechnical University, China

WU Jingbo, Northwestern Polytechnical University, China

SONG Qinghua, Shandong University, China

ZHANG An, Northwestern Polytechnical University, China

ZHANG Kai, Northwestern Polytechnical University, China

ZHANG Shusheng, Northwestern Polytechnical University, China

CHEN Xiaojiang, Northwest University, China

CHEN Jiming, Zhejiang University, China

YUAN Weizheng, Northwestern Polytechnical University, China

ZHAO Jianlin, Northwestern Polytechnical University, China

HAO Peng, Dalian University of Technology, China

HU Haibao, Northwestern Polytechnical University, China

XI Hengdong, Northwestern Polytechnical University, China

HE Erming, Northwestern Polytechnical University, China

XU Ke, Tsinghua University, China

HUANG Dengshan, Northwestern Polytechnical University, China

CUI Rongxin, Northwestern Polytechnical University, China

CUI Hao, Northwestern Polytechnical University, China

PENG Guohua, Northwestern Polytechnical University, China

HAN Junwei, Northwestern Polytechnical University, China

CHENG Hui, Northwestern Polytechnical University, China

WEN Shifeng, Northwestern Polytechnical University, China

LAI Minjie, Northwestern Polytechnical University, China

ZHAN Mei, Northwestern Polytechnical University, China

CHU Yanhui, South China University of Technology, China

XIONG Hongkai, Shanghai Jiao Tong University, China

PAN Hongliang, Northwestern Polytechnical University, China

XUE Jianru, Xi’an Jiaotong University, China